ÚJJÁALAKUL AZ MDF - Jesz

ÚJJÁALAKUL AZ MDF

2012. October 01.
ÚJJÁALAKUL AZ MDF

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (JESZ) rendkívüli Országos Gyűlése egyhangúlag úgy döntött, hogy megkezdi az MDF ujjászervezését. A JESZ, mint a Magyar Demokrata Fórum jogutódja az újjáalakításhoz szükséges minden feltétellel rendelkezik. A rendkívüli Országos Gyűlés a két szervezet jövőbeni viszonyáról is döntött. E szerint pártszövetségben dolgoznak tovább, amelynek értelmében a választásokon a JESZ indul az MDF támogatásával. A két párt vezetőit decemberben választják meg a küldöttek.

A Magyar Demokrata Fórum újjáalakulásának igénye napjaink durva, kiüresedett és vezérelvű közéleti stílusával szemben fogalmazódott meg. A Demokrata Fórum üzenete aktuálisabb, mint valaha. Az európai Magyarország célja, a megkérdőjelezhetetlen euro-atlanti orientáció felvállalása, a kereszténység értékvilágának megjelenítése mind-mind az antallizmus központi gondolatkörét jelentette, ami sajnálatosan ma már nyomaiban sincs meg hazánkban. Manapság a - nem csak gazdasági, hanem államvezetési értelemben is felfogott - keleties mintakövetés - kiegészülve a pogány szubkultúra terjedésével - legalább olyan veszélyeket rejteget az ország európaiságára, mint a rendszerváltozás környékén. Az MDF világos értékválasztása és értékkövetése tette lehetővé a későbbi kormányzatok számára az euro-atlanti integráció véghezvitelét, mert megteremtette annak sziklaszilárd stratégiai alapjait. Antallnak volt világképe, és koncepciója is ennek megvalósításához.

A Magyar Demokrata Fórum célja a tapasztaltabb generációk körében a szellemi élet terén ugyanaz, mint a Jólét és Szabadság Demokrata Közösségnek a fiatalság politikai aktivizálásával: a nyugatosodás és a polgárosodás évszázados - de egy bő évtizede sajnálatos módon megakadt - programjának határozott felvállalása. Ezért - az azonos világkép különböző közegekben való képviselete céljából - alkot a két szervezet pártszövetséget hasonlóan a számunkra hagyományosan mintaadó CDU-CSU pártformáció szervezeti rendjéhez.

 

Budapest, 2012. szeptember 29.

 

 Horváth István

ujjáalakítási megbízott, MDF

jesz KÖZÖSSÉG:

BLOGROLL

 /  

[...]

 /  

[...]

 /  

[...]

 /  

[...]

ESEMÉNYNAPTÁR

jesz KÖZÖSSÉG